Priser & Paket

Privatlektion - Möre GK

50 minuter

SEK 700 Vardagar

SEK 850 Helger

25 minuter

SEK 375 Vardagar

SEK 475 Helger

Custom Fitting

SEK 300 / 30 min

Privatlektion - Kalmar Indoor Golf

SEK 700 Vardagar

SEK 1000 Helger

50 minuter 

Alltid med Trackman

Videoanalys

Matthyra ingår

Special i maj månad

Svinglektion & Bodyscreen

SEK  700

-50 Minuter

-Svinglektion med videoanalys

-Vi mäter din rörlighet

-1 månad träningsprogram med Kinexit

BÄSTA PAKETET Möre GK

SEK 1250

1 x 50 minuter - 

2 x 25 minuter

Ett paket utöver det vanliga. Vi startar med en analys av dina rörelseegenskaper och följer upp med videoanalys av din svingrörelse, kopplat till bollflykt. Vi lägger uppen plan för din träning och planerar in två kortare uppföljningslektioner, där vi ser svart på vitt hur förändringen går, och vi kan addera nya fokuspunkter succesivt.Perfekt för dig som vill se en förändring.

PAKET Kalmar Indoor Golf

SEK 2500

4 Tillfällen på vardagar á

50 Minuter Svinglektion 

Videoanalys

Matthyra ingår

PAKET med fysprogram

SEK 1100

Bra för alla som vill förbättra sin sving i det stora hela.

50 Minuter Svinglektion & Bodyscreen

25 Minuter uppföljningslektion

2 månader träningsprogram med Kinexit